Karups Nygård

Vår styrelse

 • ORDFÖRANDE
 • Jonsson Mayvor
  Knickeäng 7 275 64 Blentarp
  0416-13740 , 070-5779729
  E-post:  infoatrastorp.nu

 • VICE ORDFÖRANDE
 • Malmqvist Tony
  Vildsvinsvägen 17 275 61 Blentarp
  0738-43 76 80
  E-post:  tozarenathotmail.com

 • SEKRETERARE
 • Hallengren Karin
  Vallaäng 1 275 64 Blentarp
  0705-91 00 96
  E-post:  karin_hallengren@hotmail.com

 • KASSÖR
 • Holmquist Tommy
  Stenäng 8 275 64 Blentarp
  0416-13304
  E-post:  tommy.lillian@telia.com
  Ingår i fritidskommittén

 • LEDAMOT
 • Berg Dan
  Kronvägen 11 275 64 Blentarp
  0705-08 05 36

 • 1:A SUPPLEANT
 • Klangegård Hans
  Vallaäng 1 275 64 Blentarp
  0706-81 00 82

 • 2:A SUPPLEANT
 • Olin Lars
  Tockäng 5 275 64 Blentarp
  0700-64 64 55

 • TILLSYNSMAN - Vägar
 • Andersson Sven
  Tockäng 5  275 64 Blentarp
  0703-359550
  E-post:  cessna@karup.se
  Tillsynsman skog & vägar

 • TILLSYNSMAN - Avlopp 2
 • Andreasson Björn
  Kristians väg 32 275 62 Blentarp
  0416-13580, 070-5413550
  E-post:  bjorn.andreassenatbelatron.se
  Tillsynsman Avlopp 2
  VIKARIE: Ove Björck Skälaäng 8, 275 64 Blentarp
  0416-130 22, 070-790 29 01


 • TILLSYNSMAN - Vattenverk
 • Areskough Karl 070-956 71 23
  E-post:  infoatkarupsnygard.se
  Tillsynsman för vattenverk och dränering. Vikarie:
  Henrik Areskough, samma adress


 • TILLSYNSMAN - Fritidsgård
 • Eriksson-Hammarberg Lisbeth
  Knickeäng 11 275 64 Blentarp
  0416-13050, 070-6477517
  E-post:  bebban67athotmail.com
  Tillsynsman fritidsgård

 • TILLSYNSMAN - Fritidsgård
 • Grönvall Kenth-Erik
  Stenäng 7 27564 blentarp
  040-229 08 31
  E-post:  kentha.erikatgmail.com
  Underhåll fritidsgård

 • TILLSYNSMAN - Strand/bryggor
 • Klangegård Hans
  Vallaäng 1 275 64 Blentarp
  073-705 73 43
  E-post:  klangegardathotmail.com
  Tillsynsman strand & badbryggor

 • REVISOR
 • Hansson Per
  Hornvägen 9 27564 Blentarp
  0708-405292

 • REVISOR
 • Nilsson Johnny
  Månskäran 5 245 38 Staffanstorp
  046-255439
  Adress 2: Saxeäng 7

 • FESTKOMMITTEN
 • Mayvor Jonsson Tommy Holmqvist
  Fritidskommittén:
  Mayvor Jonsson tel: 070-577 97 29
  Tommy Holmqvist tel: 0761-42 70 86


 • VALBEREDNING
 • Holmgren Mattias
  Mellanvångsv. 2C  223 58 Lund
  072-595 77 20
  Valberedning (sammankallande)

 • VALBEREDNING
 • Tykesson Alexandra
  Byavägen 7 273 31 Tomelilla
  0709-41 97 93

 • VALBEREDNING
 • Young Jenny
  Toftaäng 3 275 64 Blentarp
  073-634 15 30
  Valberedning (sammankallande)

  Vår fritidskommitté:

  Lisbeth 0416-13050 och Maivor Jonsson 070-577 97 29
  Kontakta gärna om ni har nya ideér eller om ni har tid och lust att hjälpa till!