Karups Nygård

Vår styrelse

 • ORDFÖRANDE
 • Jonsson Mayvor
  Knickeäng 7 275 64 Blentarp
  0416-13740 , 070-5779729
  E-post:  infoatrastorp.nu

 • VICE ORDFÖRANDE
 • Malmqvist Tony
  Mulevägen 7 275 64 Blentarp
  073-843 76 80
  E-post:  tozarenathotmail.com

 • SEKRETERARE
 • Tykesson Alexandra
  Brockaäng 6 275 64 Blentarp
  0411-433 43, 070-941 97 93
  E-post:  alex_tykeathotmail.com

 • KASSÖR
 • Holmquist Tommy
  Stenäng 8 275 64 Blentarp
  0416-13304
  E-post:  tommy.lillianattelia.com

 • LEDAMOT
 • Hallengren Karin
  Vallaäng 1 275 64 Blentarp
  070-657 00 56
  E-post:  karin_hallengrenathotmail.com

 • 1:A SUPPLEANT
 • Kristensson Ingemar
  Brockaäng 6 275 64 Blentarp
  0411-433 43, 070-549 74 14
  E-post:  kingoatlive.se

 • 2:A SUPPLEANT
 • Klangegård Hans
  Vallaäng 1 275 64 Blentarp
  073-705 73 43

 • TILLSYNSMAN - Skog
 • Andersson Sven
  Tockäng 5 275 64 Blentarp
  0703-359550

 • TILLSYNSMAN - Vägar
 • Andersson Sven
  Tockäng 5  275 64 Blentarp
  0703-359550
  E-post:  cessnaatkarup.se

 • TILLSYNSMAN - Avlopp 2
 • Andreasson Björn
  Kristians väg 32 275 62 Blentarp
  0416-13580, 070-5413550
  E-post:  bjorn.andreassenatbelatron.se
  VIKARIE: Ove Björck Skälaäng 8, 275 64 Blentarp 0416-130 22, 070-790 29 01

 • TILLSYNSMAN - Vattenverk
 • Areskough Karl 070-956 71 23
  E-post:  infoatkarupsnygard.se
  Tillsynsman för vattenverk och dränering.

 • TILLSYNSMAN - Fritidsgård
 • Eriksson-Hammarberg Lisbeth
  Knickeäng 11 275 64 Blentarp
  0416-13050, 070-6477517
  E-post:  bebban67athotmail.com

 • TILLSYNSMAN - Strand/bryggor
 • Klangegård Hans
  Vallaäng 1 275 64 Blentarp
  073-705 73 43
  E-post:  klangegardathotmail.com

 • REVISOR
 • Hansson Per
  Hornvägen 9 27564 Blentarp
  0708-405292

 • REVISOR
 • Nilsson Johnny
  Månskäran 5 245 38 Staffanstorp
  046-255439
  Adress 2: Saxeäng 7

 • VALBEREDNING
 • Lundgren Mattias
  Kumlaäng 4, Mellanvångsv. 2C, 223 58 Lund 27564 Blentarp
  072-595 77 20
  Valberedning

 • VALBEREDNING
 • Young Jenny
  Toftaäng 3 275 64 Blentarp
  073-634 15 30
  Valberedning (sammankallande)

 • TILLSYNSMAN - Fritidsgård
 • Grönvall Kenth-Erik
  Stenäng 7 27564 blentarp
  040-229 08 31
  E-post:  kentha.erikatgmail.com
  Tillsynsman fritidsgård

 • FESTKOMMITTEN
 • Lisbeth E Hammarberg  Mayvor Jonsson, Jenny Young
  Fritidskommittén:
  Lisbeth E Hammarberg 0416-13050
  Mayvor Jonsson 070-577 97 29
  Jenny Young 073-634 15 30


  Vår fritidskommitté:

  Lisbeth 0416-13050 och Maivor Jonsson 070-577 97 29
  Kontakta gärna om ni har nya ideér eller om ni har tid och lust att hjälpa till!